skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Proizvodnja

Pojem proizvodnja se razume kot pridelava in predelava ter izdelava materialnih dobrin in storitev.

Proizvodnja je poslovni proces, ki traja od iznajdbe izdelka vse do njegove prodaje. Ta proces je lahko tako predelovalni kot izdelovalni. Pri proizvodnji kot izdelovalni dejavnosti so v ospredju tehnični vidiki, saj gre za pridobivanje in predelavo surovin in končnega materiala (proizvodni dejavniki). Preučitev proizvodnega procesa vključuje poslovnoekonomska vprašanja, kot so vrste in količine proizvodov. Proizvodnja je proces namenske kombinacije proizvodnih dejavnikov in njihove predelave v proizvode.

Na začetek