skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Tovorni list

Je dokument, ki ga izda pošiljatelj in spremlja blago. Pri tem služi kot dokazilo o sklenitvi in vsebini pogodbe o tovoru in kot potrdilo o prejemu, ko se blago prevzame od pošiljatelja in se dostavi prejemniku.

Na začetek