Sedaj lahko hitro in preprosto sami oblikujete svoje transportne in logistične procese. Tako v primerih iskanja prevozov, izvedbe prevozov kot tudi upravljanja naročil najdete v sistemu pametne logistike podjetja TIMOCOM ustrezno aplikacijo glede na svoje potrebe in stopnjo digitalizacije.

Skladiščna borza

Spletna borza skladišč je aplikacija za iskanje skladišč. S to borzo je možno posredovanje prostih skladiščnih prostorov in površin. Ponudniki na borzi objavljajo svoje proste kapacitete z vsemi pomembnimi informacijami. Podjetja, ki imajo tovor, nimajo pa dovolj in/ali nimajo primernih logističnih površin, lahko te najdejo s pomočjo borze. Namensko iskanje vrne rezultate, ki ustrezajo tovoru, ki ga je potrebno skladiščiti. V ta namen uporabnik v iskalnik po svoji želji vpiše kriterije, ki se nanašajo na uporabo skladišča, kot so vrsta skladišča, velikost ali lokacija. Sistem potem poišče, katere vnešene ponudbe prostih skladiščnih površin se ujemajo s povpraševanjem. S pomočjo spletne borze skladišč lahko podjetja hitro in fleksibilno ukrepajo v primeru zasedenosti skladišč. Poleg tega se lahko izognejo praznim skladiščem in bolje izkoristijo svoje kapacitete. Možnosti za to, da se na borzi skladišč najdejo primerne rešitve, so toliko večje, kolikor večja in obsežnejša je ponudba. Ker skladiščnih površin ne potrebujejo samo prevozniška in logistična podjetja, je borza skladišč zanimiva tudi za druge branže.

Glejte tudi:

  • Logistika skladiščenja

    Logistika skladiščenja je področje logistike v podjetjih, ki razpolagajo z zalogami. Pri tem gre za sistematično shranjevanje in upravljanje blaga v skladiščih. Za pomoč k optimizaciji upravljanja skladišč podjetja uporabljajo določeno logistično programsko

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Na začetek