Sedaj lahko hitro in preprosto sami oblikujete svoje transportne in logistične procese. Tako v primerih iskanja prevozov, izvedbe prevozov kot tudi upravljanja naročil najdete v sistemu pametne logistike podjetja TIMOCOM ustrezno aplikacijo glede na svoje potrebe in stopnjo digitalizacije.

Uporaba skladišča

Uporaba skladišča je odvisna od stanja skladiščne hale oz. skladiščne površine. Skladiščni prostori morajo biti opremljeni glede na to, kakšno blago se skladišči v njih. Za skladiščenje hlajenega blaga je na primer potrebno skladišče s hladilnim sistemom, da se blago ne pokvari. Če želimo ustvariti eksterni arhiv, moramo izbrati upravljavca skladišča, ki ponuja profesionalno arhiviranje. Poleg tega je uporaba skladišč vezana na zakonsko predpisane varnostno-tehnične zahteve. Na primer „eksplozivne snovi“ se lahko skladiščijo samo v skladiščih, ki so dovolj oddaljena od stanovanjskih območij in prometnih poti. Pri tem veljajo strogi predpisi. Skladišča morajo biti zgrajena, opremljena in zavarovana v skladu s predpisi, da se lahko tam deponira določeno blago ali tovor. Poleg tega skrbi za strokovno skladiščenje usposobljeno osebje. Zaposleni v skladiščih so odgovorni za to, da je blago prevzeto, raztovorjeno in nadzorovano v skladu s predpisi. Namenu uporabe skladišča morajo ustrezati tudi pogoji določenega skladišča, kot sta temperatura ali vlažnost zraka. Lažji pregled nad tem, kje se nahaja določen izdelek v skladišču, omogoča programska oprema za upravljanje skladišča.

Glejte tudi:

  • Skladiščna borza

    Spletna borza skladišč je aplikacija za iskanje skladišč. S to borzo je možno posredovanje prostih skladiščnih prostorov in površin. Ponudniki na borzi objavljajo svoje proste kapacitete z vsemi pomembnimi informacijami. Podjetja, ki imajo tovor, nimajo

Postanite poznavalec panoge

Redno prejemajte relevantne članke, dragocene strokovne prispevke in ekskluzivna poročila uporabnikov!


Prijava na e-novice

Na začetek