skip navigation

Transportni leksikon

Vnosi v leksikon

A B C D F G H I K L M N O P R S Š T U V Z

Uporaba skladišča

Uporaba skladišča je odvisna od stanja skladiščne hale oz. skladiščne površine. Skladiščni prostori morajo biti opremljeni glede na to, kakšno blago se skladišči v njih. Za skladiščenje hlajenega blaga je na primer potrebno skladišče s hladilnim sistemom, da se blago ne pokvari. Če želimo ustvariti eksterni arhiv, moramo izbrati upravljavca skladišča, ki ponuja profesionalno arhiviranje. Poleg tega je uporaba skladišč vezana na zakonsko predpisane varnostno-tehnične zahteve. Na primer „eksplozivne snovi“ se lahko skladiščijo samo v skladiščih, ki so dovolj oddaljena od stanovanjskih območij in prometnih poti. Pri tem veljajo strogi predpisi. Skladišča morajo biti zgrajena, opremljena in zavarovana v skladu s predpisi, da se lahko tam deponira določeno blago ali tovor. Poleg tega skrbi za strokovno skladiščenje usposobljeno osebje. Zaposleni v skladiščih so odgovorni za to, da je blago prevzeto, raztovorjeno in nadzorovano v skladu s predpisi. Namenu uporabe skladišča morajo ustrezati tudi pogoji določenega skladišča, kot sta temperatura ali vlažnost zraka. Lažji pregled nad tem, kje se nahaja določen izdelek v skladišču, omogoča programska oprema za upravljanje skladišča.

Glejte tudi:

  • Skladiščna borza

    Spletna borza skladišč je aplikacija za iskanje skladišč. S to borzo je možno posredovanje prostih skladiščnih prostorov in površin. Ponudniki na borzi objavljajo svoje proste kapacitete z vsemi [...]

Na začetek