Kaj je zavarovanje prevoza blaga?

Zavarovanje prevoza blaga ščiti vaše podjetje pred škodami, krajo ali zamudami pri prevozu blaga. Zavarovanje krije blago, ki presega zakonsko določeno najvišjo mejo odgovornosti pri zavarovanju odgovornosti pri prevozu.


Zakaj je dobro skleniti zavarovanje prevoza blaga?

Blago je tako med prevozom kot tudi med natovarjanjem in raztovarjanjem izpostavljeno številnim nevarnostim in tveganjem. Kljub skrbnemu pakiranju, natovarjanju in prevažanju se lahko blago poškoduje ali je celo ukradeno. Z zavarovanjem prevoza je mogoče učinkovito zavarovati blago in dobavne verige, škode hitro in preprosto obdelati in ob tem ohraniti dobre odnose s pogodbenimi partnerji.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Katere prednosti nudi zavarovanje prevoza blaga pri podjetju SCHUNCK GROUP?

Hitra izstavitev zavarovalne police

Podatki o podjetju in ponudbi tovora se prenesejo samodejno. Tako lahko svoj tovor zavarujete z zgolj nekaj kliki.

Prilagodljivi zavarovalni modeli

Zavarovanje prevoza blaga lahko sklenete za vsak tovor posebej in tako prihranite visoke stroške zavarovanja za okvirne pogodbe.

Poštena obravnava škodnih primerov

Nosilec tveganja vedno izplača odškodnino v višini dogovorjene zavarovalne vsote, ne da bi upošteval morebitno podzavarovanje. Tako v primeru škodnih zahtevkov ne bo neprijetnih presenečenj.

Ugodna zavarovanja prevozov

Strankam podjetja TIMOCOM je na voljo zavarovanje prevoza blaga s kritjem vseh nevarnosti brez lastne udeležbe že od 0,5‰ – 0,549‰ vrednosti blaga.

Zavarovan tovor

Vse od škode na blagu zaradi višje sile do premoženjske škode zaradi prekoračenja dobavnega roka: Uživajte v kritju polnega obsega.

Enostaven izbor premije

Prihranite si zamudno izpolnjevanje obrazcev ter izbirajte med štirimi privlačnimi premijskimi modeli.

Modeli premij pri SCHUNCK GROUP: Ekskluzivna zavarovanja prevoza samo za stranke podjetja TIMOCOM

MicrosoftTeams-image (16)

Kako sklenem zavarovanje prevoza blaga?

Kot stranka podjetja TIMOCOM se lahko v samo nekaj korakih registrirate pri podjetju SCHUNCK GROUP in sklenete svoje zavarovanje prevoza po izredno ugodnih pogojih.

Tako preprosto je:

 1. Ko objavite svoj tovor na prevozniškem trgu TIMOCOM, ponovno izberite svojo ponudbo tovora in kliknite na gumb »Zavaruj tovor«.
 2. Nato boste preusmerjeni na zunanjo stran našega partnerja SCHUNCK, kjer se boste morali prvič registrirati. Podatke podjetja in tovora je mogoče avtomatizirano posredovati prek vmesnika.
 3. Po opravljeni registraciji izberite ustrezni model premije glede na vrednost blaga.
 4. Zaključeno! Zavarovalno polico lahko prenesete in jo po potrebi pošljete svojemu naročniku.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Najpogosteje postavljena vprašanja naših strank o zavarovanju prevoza blaga

Praviloma je zavarovanje prevoza blaga vedno dobro skleniti takrat, kadar je tovor izročen tretji osebi, t. j. špediterju/prevozniku, in kadar vrednost blaga presega zakonsko odgovornost v skladu z nacionalnim zakonom in konvencijo CMR v višini 8,33 ali 40 posebnih pravic črpanja na bruto kilogram blaga.

Primer: Špediter odgovarja z 8,33 SDR, kar znaša pribl. 10 EUR na bruto kilogram blaga: 500 kg mobilnih telefonov z vrednostjo blaga 1.000.000 EUR ima v skladu s CMR zakonsko jamstvo 500 kg x 8,33 SDR x 1,20 EUR/kg = 5.000 EUR.

Razliko 995.000 EUR bi morala kriti prizadeta stranka sama.

Na kratko torej: Čim lažje in dražje kot je blago, tem večje je tveganje.

Zavarovanje prevoza blaga ščiti vaše podjetje pred škodami, krajo ali zamudami pri prevozu blaga in krije blago tudi prek zakonsko določene najvišje meje odgovornosti pri zavarovanju odgovornosti pri prevozu. Največja zavarovalna vsota na škodni primer je odvisna od zavarovane vrednosti blaga in ne največje meje odgovornosti na bruto kilogram, kot je to običajno pri zavarovanju odgovornosti pri prevozu. 

Sklenitev zavarovanja prevoza blaga sicer ni obvezna, je pa priporočljiva, če ...

 • ... kot podjetje preko avtoprevoznikov ali špediterjev odpošiljate in prejemate blago in dobrine.
 • … v skladu s posamezno pogodbo kot kupec ali prodajalec na različnih transportnih odsekih sami nosite tveganje za prevoz blaga.

Praviloma (prvi) špediter prevzame kritje zavarovanja, če je k temu pozvan, če je to v interesu pošiljatelja ali če obstaja pravna domneva o odgovornosti.

Blago je tako med prevozom kot tudi med natovarjanjem in raztovarjanjem izpostavljeno številnim nevarnostim in tveganjem. Kljub skrbnemu pakiranju, natovarjanju in prevažanju se lahko blago poškoduje ali je celo ukradeno. Tako je mogoče blago in dobavne verige učinkovito zavarovati, škode hitro in preprosto obdelati in ob tem ohraniti dobre odnose s pogodbenimi partnerji. Potemtakem zavarovanje prevoza blaga nemalokrat pomeni tudi zavarovanje obstoja podjetja.

Da, zavarovanje prevoza blaga je mogoče skleniti za vsako posamezno blago pri enem prevozu. To se predvsem splača tedaj, če le redko kdaj potrebujete zavarovanje prevoza blaga in bi okvirna pogodba tako bila predraga.

Višina premije za običajno zavarovanje prevoza blaga s kritjem vseh nevarnosti brez lastne udeležbe v Nemčiji in okoliških državah znaša 0,6‰ – 0,7‰ vrednosti blaga.

TIMOCOM vam ponuja možnost zavarovanja prevoza blaga v Nemčiji in okoliških državah s kritjem vseh nevarnosti brez lastne udeležbe že od 0,5‰ – 0,549‰ vrednosti blaga.

Na voljo so različne višine premij, in sicer od 5,49 EUR za vrednosti blaga do višine 10.000 EUR ter do 50 EUR za vrednosti blaga do višine 100.000 EUR.

Stroške krije interesent blaga oz. pošiljatelj.

Pri zavarovanjih prevoza blaga se sklene posamezna polica za posamezno blago. Zavarovalno kritje pri zavarovanju prevoza blaga se začne takoj, ko je blago premeščeno ali odpeljano iz dosedanjega kraja hrambe zaradi prevoza. To vključuje na primer tudi postopek natovarjanja tovornega vozila. Kritje zavarovanja se konča takoj, ko blago prispe na namembni kraj.

Zavarovane so naslednje škode:

 • škoda na blagu zaradi višje sile oz. neizogibnega dogodka;
 • škoda na blagu med prevozom ali pri skladiščenju;
 • posledične škode na blagu;
 • čista premoženjska škoda zaradi prekoračenja dobavnega roka.
 • Škoda zaradi uporabe kemičnih, bioloških, biokemičnih snovi ter elektromagnetnih valov kot orožja
 • Škoda zaradi jedrske energije
 • Škoda zaradi zamude pri potovanju
 • Škoda zaradi notranjega kvarjenja
 • Običajne trgovske razlike v količini, dimenzijah in teži
 • Običajna zračna vlaga ali temperaturna nihanja
 • Škoda zaradi neustrezne embalaže ali načina natovarjanja

Zavarovanje prevoza blaga SCHUNCK, ki je strankam podjetja TIMOCOM na voljo ekskluzivno preko trga TIMOCOM, je mogoče skleniti za naslednje države članice Evropske unije: Belgija, Bolgarija, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovaška, Slovenija, Španija, Češka republika, Madžarska in Ciper. Poleg teh so možne še naslednje države: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo (ZK). Seveda je preko družbe SCHUNCK mogoče zavarovati prevoze po vsem svetu. Vendar pa to tedaj ni več mogoče z avtomatiziranim procesom in je potrebno preveriti vsak primer in naročilo posebej. 


SCHUNK ponuja ekskluzivno podporo za stranke podjetja TIMOCOM:

E-pošta: timocom@schunck.de

Telefonska številka: 089 38177 512

Na začetek